ធ្ង.ន់​​ហើ​យ​! គ្រូជោគជ័ យ​ ​សៀ​ ​​សុ​ផល ​ដា ក់ពាក្យប្តឹ ​​ងបុ ​គ្គល 3រូ​​ប​ ព្រោះរឿ​​ងនេះ(មានវីដេអូ)

ធ្ង.ន់​ហើយ​! បុគ្គល3រូប​ ឯ​.​កៅ ម៉ុ​យ ថុង Admin ជីងចក់ លោកផែង វណ្ណៈ​ ត្រូវ គ្រូ សៀ សុផល ប្តឹ ងហើយរឿង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *