ញា ក់ កន្ត្រា ក់ តាមតន្ត្រីលុះកណ្ដាលរាត្រីបងៗស ម ត្ថ កិ ច្ចឆ្ម ក់ ចូ ល បុ ក បន្ទ ប់ ឃា ត់ បានជិត៩០នាក់

ស្ថិតនៅក្នុងពេលនេះបានអោយដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់យេីងបានធ្វេីការហាមឃាត់នៅការជួបជុំនឹងកម្មវិធីជួបលាងទាំងអស់ដែលមានហេីយក៏បានផ្អាកនៅកន្លែងកំសាន្តមួយចំនួននឹងកន្លែង ផឹ ក សុី ភោជនីយដ្ឋាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយចំនួនផងដែរដេីម្បីរក្សារសុពលភាពដេីម្បីកុំអោយមានការឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ១៩ដែលប្រទេសយេីងកំពុងតែមានបញ្ហាបច្ចុប្បន្ន។អ្វីដែរសំខាន់ជាងនេះគឺថាការកំសាន្តដូចជាក្លឹបរាត្រីគឺចមណុចមួយដែលយេីងត្រូវបានហាមជាដាច់ខាតនឹងអំពេីខុស ច្បា ប់ មួយចំនួនដែលពាក់ពន្ធ័នឹងរឿងអប្បាយមុខដែលសង្គមស្អប់ខ្ពេីម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ញាក់កន្ត្រាក់តាមតន្ត្រីលុះកណ្ដាលរាត្រីបងៗស ម ត្ថ កិ ច្ច ឆ្ម ក់ ចូ ល បុ ក បន្ទប់ឃាត់បានជិត៩០នាក់ ​អាគារ​កំពុង​ជួសជុល​មួយ​កន្លែងក្រោយ​អតិត​ក្លឹប​កម្សាន្ត​X2 ​ផ្លូវ​៥៥​ កែងផ្លូវ​២២២​ សង្កាត់​បឹងរាំង​ លួ ច លា ក់ ​បេីកក្លឹប​កំសាន្ត ដែលសំបូរទៅដោយបុរសជនជាតិចិនបេីករថយន្តស៊េរីទំនេីបៗលំដាប់អ្នកមាន ដឹកនារីៗចិននិង វៀ ត ណា មស្អាតៗ ចូលទៅ​កម្សាន្ត និង​ ប្រើ​ ប្រា ស់​ គ្រឿ ង​ ញៀ ន​ (ប្រភេទ ​ថ្នាំ ​ក្

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រ វី)​ អមដោយ ភ្លេី ង រា ត្រីចម្រុះពណ៍ និងបណ្ដែតអារម្មណ៍ស្ដាប់ភ្លេងតន្ត្រីដ៏ញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ ហោះហេីរឡេីងតាមភ្លេងតន្ត្រី បេីតាមព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារហង្សតូចទទួលបាន កណ្ដាលយប់មិញ ក ម្លាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងកា រិយា ល័ យ ព្រ ហ្ម ទ ណ្ឌ កំ រិត ស្រាល សហការជាមួយកម្លាំង អ ន្ត រា គ ម ន៍ ពិសេស(SDU) នៃស្ន ង កា រដ្ឋាន ន គ រ បា លរាជធានីភ្នំពេញ បេីកប្រ តិ បត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំ ឡោ ម ព័ ទ្ធ ឆ្ម ក់ ចូលចុះបង្ក្រាប ឃា ត់ ខ្លួនបានមនុស្សប្រុសស្រីជិត៩០នាក់…..(12:40am 19.07.2021) ដំណឹងបឋម #សារព័ត៌មានហង្សតូច

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *